Privacy-beleid

Over ons privacybeleid

Tessy Hellemans CommV vindt uw privacy erg belangrijk. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening. Ik ga op een veilige manier om met de informatie die ik over u en uw gebruik van onze diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van www.tessyhellemansfotografie.be en de daaraan verbonden dienstverlening. 

In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. 

Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@tessyhellemans.be. U mag reactie van mij verwachten binnen de 7 werkdagen.

Wie ben ik?

Tessy Hellemans CommV is een CommV gevestigd te Sint-Jozefstraat 3A, 2350 Vosselaar. Ik sta ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0779.690.255. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Verwerkingsovereenkomst

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan uw social media accounts en uw website. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot een jaar na het einde van onze overeenkomst. Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, eventueel btw-nummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de belastingdienst.

Facturatie

Eenvoudig Factureren en Plug & Pay

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, Kbo nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Handmatige facturen worden aangemaakt via Eenvoudig Factureren. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website worden verzonden via de servers van Plug & Pay. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met één van beide partij gedeeld. Plug & Pay en/of Eenvoudig Factureren heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Plug & Pay en/of Eenvoudig Factureren is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Plug & Pay maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in het softwareprogramma Plug & Pay, maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor u gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Online cursussen

Learndash en Woocommerce

Om u toegang te geven tot uw aangekocht online programma, wordt gebruikgemaakt van de software Learndash en Woocommerce. Woocommerce verwerkt uw naam, adres, e-mailadres en de cursussen die aangekocht werden in het verleden. Deze gegevens dienen tevens als inloggegevens om toegang te krijgen tot de aangekochte cursussen. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Dienstverlening

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

E-mail en mailinglijsten

ActiveCampaign

Tessy Hellemans CommV heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen uiterst 3 maanden nadat u zich uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Ik verstuur mijn nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze software ‘ActiveCampaign’. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u een ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt, zal u geen e-mails meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt ActiveCampaign informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Deze gegevens worden 3 maanden bewaard. ActiveCampaign behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Google Analytics en Facebook Pixel 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Cookies

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zolang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (IP-adres, browser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Contactformulieren

Wanneer u contact met mij op wil nemen via de website (WordPress), vraag ik om uw volledige naam, telefoonnummer en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

Beoordelingen

Google reviews

Ik verzamel reviews via Google business: https://www.google.com/intl/nl_be/business/. Als u een review achterlaat via Google Business, bent u verplicht aan te melden in uw eigen Google account. Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw volledige naam, (eventueel foto) en inhoud van uw recensie. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of wanneer u hier een verzoek toe doet. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Tessy Hellemans CommV verklaart dat zij zelf geen reviews plaatst over eigen producten en zorgt ervoor dat de geplaatste reviews betrouwbaar zijn en geplaatst worden door personen die reeds klant geweest zijn. Er worden geen negatieve reacties verwijderd uit Google reviews.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten voordele van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking heeft altijd verband met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om op een later moment contact op te nemen met u, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een wettelijke verplichting.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Tessy Hellemans CommV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Welke rechten hebt u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

Inzagerecht

U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Tessy Hellemans CommV om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon in te zien. U kunt uw verzoek richten aan mij via info@tessyhellemans.be. U ontvangt dan binnen 7 werkdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Wijziging

Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiervoor een verzoek indienen. U ontvangt dan binnen de 7 werkdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat uw gegevens zijn aangepast.

Beperking

U heeft het recht om de gegevens die wij laten verwerken die betrekking hebben op uw persoon te beperken. U kunt hiervoor een verzoek indienen. U ontvangt dan binnen de 7 werkdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat uw gegevens niet langer verwerkt worden.

Gegevensoverdracht

Mocht u gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking

Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@tessyhellemans.be. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Wie ontvangen uw gegevens?

Tessy Hellemans CommV zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@tessyhellemans.be. Als u een klacht hebt over de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Tessy Hellemans CommV

Sint-Jozefstraat 3A

2350 Vosselaar

België

info@tessyhellemans.be